מזחור התלת שנתי מתחיל

השבת מכון שילה מתחיל את המחזור התלת שנתי של קריאת התורה בתחילת ספר בראשית

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top