תעניות מומלצות (8 מרחשון, תשפ”ד)

בית הועד ממליצה כי כל ימי חמישי יקבעו כימי תענית, תורה, ותפילה, עד שהמקום ב”ה ירחם עלינו. כמו כן, בית הועד ממליצה כי יחידים יעשכו כן בימי שני.

קראו את ההודעה הרשמית כאן

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top