המלצת בית הוועד לימי תענית (כ”ג כסלו תשפ”ד)

בית הוועד ממשיך לעודד יחידים לצום ולהרבות בתורה ותשובה. קרא את הקריאה של בית הוועד כאן:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top