ספרים על ההגייה הנכונה

שאלה לרב
 
הרב דוד,
שלום וברכה.
 
האם יש מספרי קדמונינו ואחרונינו, המביאים את הגייתן התקינה, הנכונה ביותר עפ”י המסורת, של י’ התנועות וכ”ב האותיות, במיוחד אלו הקרובות במבטאן (א-ה-ע, בית-ואו, ח-כף, ט-ת, סמך-שין שמאלית, קוף-כף ועוד)?
 
תשובה מהרב
 
שלום רב,
הספר הטוב והמקיף ביותר הוא ‘שפת אמת’ אשר חיבר מורי הרב בן-ציון הכהן ז”ל. זה ספר גדול מימדים, ודומני שאין להשיגו.
ישנו קיצור של אותו ספר עצמו שיצא מתחת יד המחבר הנ”ל בשם ‘קושט אמרי אמת’, ויש להשיגו לפי הידוע לי.
 
בברכה,
 
דוד חנוך יצחק בה”ר חיים רפאל ז”ל בר-חיים
Scroll to Top