תענית מומלצת (כ”ז בתשרי תשפ”ד)

עת מלחמת-קיום זו, בית הועד שליד מכון שילה ממליץ לקבוע את היום יום ה’, כ”ז בתשרי, תשפ”ד כיום תענית, תורה ותפילה.
נכון להתענות מעלות השחר ועד השקיעה, ולהרבות בתורה ובתפילה, לרבות עננו בשומע תפילה.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top