מזחור התלת שנתי מתחיל

השבת מכון שילה מתחיל את המחזור התלת שנתי של קריאת התורה בתחילת ספר בראשית