קריאה לחנוכה – Tora Reading for Hannuka

חנוכה

כ”ו בחודש התשעי, שנה ע”ו

כ”ו בכסלו תשפ”ד

Hannuka

26-09-76

09-12-2023

קריאת התורה

Tora Reading

From – Bamidbar 7:1

To – 8:4

וַיְהִי בְיוֹם כַלּוֹת מֹשֶׁה לְהָקִים אֶׁת־הַמִשְכָן .. .

… כֵּן עָשָה אֶׁת־הַמְנֹרָה ׃

מ – ז:א

עד – ח:ד

הפטרה

Haftara

From – M’lakhim 7:51

Until – 8:21

וַתִּשְׁלַם כָּל־הַמְׁלָּאכָּה אֲשֶׁר עָּשָּה הַמֶׁלֶׁךְ שְׁלֹמֹה בֵּית יְׁהוָּה .. .

… אֲשֶׁר כָּרַת עִּם־אֲבֹתֵּינוּ בְׁהוֹצִּיאוֹ אֹתָּם מֵּאֶׁרֶׁץ מִּצְׁרָּיִּם ׃

מ – מכלים ז:נא

עד – ח:כא

כלי עזר

Tools

דפי קריאה

Reading sheet

הורד קריאת התורה – Download Tora Sheet

הורד קריאת ההפטרה- Download Haftara Sheet

hannuka_qria

hannuka_haphtara

הקלטות קריאה

Audio recordings

סרטוני שיעורים

עברית (Hebrew)

Video classes

English (אנגלית)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top