בראשית סדר ח – B’reshith Seder 8

בראשית ח

י”ט בחודש התשעי, שנה ע”ו

י”ט בכסלו תשפ”ד

B’reshith 8

19-09-76

02-12-2023

קריאת התורה

Tora Reading

From – 9:18

To – 10:32

וַיִִּֽהְי֣וּ בְנֵי־ נֹ֗חַ הַ יצְאִים֙ מִן־הַתֵבָָ֔ה שֵֵׁ֖ם וְחָ֣ם וָיָָ֑פֶת .. .

… וּמֵאֵֵ֜לֶה נִפְרְד֧וּ הַגּ ויִִ֛ם בָאֵָׁ֖רֶץ אַחַַ֥ר הַמַבִּֽוּל ׃

מ – ט:יח

עד – י:לב

הפטרה

Haftara

From – Y’shayahu 49:1

Until – 49:23

שִׁמְע֤וּ אִׁיִׁים֙ אֵלַַ֔י וְהַקְשִִׁׁ֥יבוּ לְאֻמִִּׁ֖ים מֵרָח֑וֹק .. .

… וְיָדַ֙עַתְ֙ כִׁי־אֲנִִׁ֣י יְהֹוַָ֔ה אֲ שִׁ֥ר לֹא־יֵבִֹּ֖שוּ קֹוָָֽי׃

מ – ישעיהו מט:א

עד – מט:כג

כלי עזר

Tools

דפי קריאה

Reading sheet

הורד קריאת התורה – Download Tora Sheet

הורד קריאת ההפטרה- Download Haftara Sheet

breshith_8

yshayahu49_1.8

הקלטות קריאה

Audio recordings

סרטוני שיעורים

עברית (Hebrew)

Video classes

English (אנגלית)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top